Vatten en strategisk fråga för företagen

Det finns stora skillnader i hur företag engagerar sig i vattenfrågan. Men att det är en strategisk fråga som ska upp i styrelserummen visar en enkät från CDP Water Disclosure.

Vatten en strategisk fråga för företagen

CPD Water Disclosure är ett nytt program som uppmanar världens största företag att svara på en enkät om sina vattenrelaterade affärsfrågor. Målet är att öka transparens och ansvar för vattenfrågor samt att informera globala investerare om risker och kommersiella möjligheter kopplade till vattenresurser.

Branscher med högst risk

I den första enkäten tillfrågades 301 företag om bland annat sin vattenkonsumtion. Hälften av företagen svarade och visar att det finns stora skillnader i hur företag i olika sektorer engagerar sig. 100 procent av företag inom kemikaliesektorn, jämfört med bara 29 procent av företag inom sektorerna olja, gas, konstruktion, infrastruktur och fastighet.

62 procent av företagen identifierar affärsmöjligheter kopplade till vattenfrågor, inom områden som vattenvård, vatteneffektivisering och avloppsrening.

De sektorer som ansåg sig har högst risk var: livsmedelsindustrin samt gruvbrytning, metaller och mineraler. Lägst risk identifierades av sektorerna kemikalie, teknik och kommunikationer.

Läs mer:

Vill du läsa mer om vattenfrågan håll utkik efter nästa nummer av Miljö & Utveckling som kommer den 1 december.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.