Västsverige presenterar klimatstrategi

2030 ska den västsvenska ekonomin inte längre vara beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet ska ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförbrukning. Så sammanfattas målet för den klimatstrategi som nu ligger färdig för Västra Götaland och som både ska minska klimatpåverkan och skapa hållbar tillväxt och nya jobb.

Arbetet att fokuseras till sex strategiska områden:

– Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler

– Effektiva godstransporter – grön logistik

– Effektiva persontransporter – mobilitet

– Alternativa drivmedel och effektivare fordon

– Ökad konsumtion av energi från jord, skog, sol och vind

– Livsstil, konsumentmakt och producentansvar

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.