Västsverige först med att återanvända spillolja

Som första område i landet satsar nu kommunerna i Västsverige på åeranvändning av spillolja. Genom satsningen anpassar man sig till EU:s direktiv. Men fortfarande ligger Sverige långt efter stora delar av Europa när det gäller återanvändning av spillolja.

Förbrukade smörjmedel och hydraul- och spilloljor är ett stort miljöproblem. Enbart i Sverige förbrukas 120 000-150 000 ton per år och mycket lite samlas upp. En stor del av oljorna läcker ut i naturen och åtskilligt dumpas illegalt eller eldas upp utan tillstånd. Den förbränning som sker med tillstånd är ofta i samband med cementtillverkning, men kan liksom annan förbränning skapa nya miljöproblem i form av utsläpp av kvävedioxider, kolväten, koldioxid och partiklar.

Enligt EU:s direktiv 87/101/EEG ska medlemsländerna se till att spilloljor återanvänds. Så sker också på åtskilliga ställen i Europa och i ett land som Tyskland återvinns så mycket som 51 procent av spilloljan. Luxemburg har 100 procents återvinning, medan det i Sverige däremot inte har skett någon nämvärd återvinning.

Renova återanvänder

Det är bakgrunden till att Renova, det kommunalägda avfalls- och återvinningsföretaget i Göteborgsregionen, och företaget Gröna Tankar AB sedan årsskiftet inlett en satsning som innebär att den spillolja som Renova samlar in från verkstäder och industrier kommer att kunna raffineras och återanvändas. Genom deras initiativ minskar risken för att Sverige kommer att dras inför EU-domstolen för brott mot direktivet för återvinning av spillolja.

– Det är en stor fördel med återanvändning för då minskar emissionerna och energiförbrukningen. Man börjar helt enkelt högre upp i kedjan än om man skulle framställa olika oljeprodukter ur råolja, konstaterar Lars Nyström, affärsområdeschef på Renova.

Källsorteingssystemet Lots

Bakgrunden till återvinningsprojektet är att Renova sedan några år hämtat spillolja från verkstäder och industrier i Västsverige och fraktat den med hjälp av källsorteringssystemet Lots till sin anläggning för farligt avfall i Göteborg. Därefter har oljan används till uppvärmning och till cementindustrin.

Den nya satsningen på återanvändning innebär att oljan med hjälp av Gröna Tankar transporteras till Tyskland för återvinning i det tyska raffinaderiet Dollbergen. Där upparbetas oljan även till nya produkter.

– Spillolja betår av 86-98 procent basolja och sedan olika former av tillsatser, berättar Lars Nyström. Genom raffinering får man fram en ny ren basolja och den lär faktiskt bli bättre när den återanvänds.

Få tillbaka egen olja

I konceptet ingår att ett företag som lämnat in olja för återanvändning kan få ”sin” typ av olja åter. Enligt Lars Nyström har många företag redan visat stort intresse för återvinningskonceptet då tester indikerat att den återanvända oljan klarat olika funktionstester bra.

Enligt Lars Nyström är det möjligt att återvinna 50 procent av all spillolja i Sverige och att nå samma nivå som Tyskland inom några år. I Västra Sverige uppskattas att det är möjligt att återvinna 10 000-15 000 ton varje år. För närvarande ligger återvinningsnivån på 1 000 ton per år.

– Vi siktar naturligtvis in oss främst på att återvinna bättre oljor, betonar han. Den här satsningen är ett helt riktigt steg i vår utveckling mot högre återvinningsgrader.

Några kostnadsfördelar ger däremot inte återvinningen utan kostnaden blir densamma för återvunnen som ny olja. Däremot innebär satsningen att Göteborgsregionen möter en trolig kommande hårdare svensk lagstiftning, något som just nu utreds av Naturvårdsverket på regeringens uppdrag.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.