Västbergaföretag ska minska utsläpp från arbetspendling

Trafik & Transport Fram till 2015 ska sex företag i stockholmsförorten Västberga minska utsläppen från de anställdas pendling till och från jobbet. Åka kollektivt, cykla, gå, jobba hemma och köra miljöbil är några av strategierna som ska leda fram till målet.

Västbergaföretag ska minska utsläpp från arbetspendling

Projektet drivs av miljöförvaltningen i Stockholms stad och är initierat för att se om man kan minska utsläppen av växthusgaser från stockholmarnas arbetspendling.

I Västberga företagsområde arbetar totalt 9249 personer på 582 arbetsplatser. Bara de 832 anställda i de sex deltagande företagen reser cirka sju miljoner kilometer till och från arbetet varje år.

I den resvaneundersökning som genomförts har det visat sig att Västbergas anställda väljer bilen av flera olika anledningar. De har dålig koll på hur kollektivtrafiken fungerar. De tycker att området känns otryggt och vill inte gå i tunnlar och på mörka tomma gator på kvällstid. De tar bilen av gammal vana.

Samarbete med företag och KTH

I projektet ingår sex företag men även SL, Trafikkontoret, Stockholm business region och Hägersten-Linljeholmens stadsdelsförvaltning har varit inkopplade i diskussioner kring hur området kan utvecklas för att göra det mer gynnsamt att gå, cykla eller åka kollektivt. Långtradarparkeringar och stora vägar gör exempelvis att promenadstråken kan utvecklas för att bli trevligare och mer trafiksäkra. Belysningen kan bli bättre i gångtunnlar.

Handling som gäller

Modellen som man arbetar med kallas Cero och är utvecklad av forskare vid KTH. Till sommaren är förarbetet klart och företagen ska sätta igång arbetet. Några av strategierna är att få fler att resa kollektivt eller cykla och gå till jobbet. Vissa långpendlare kommer också att få möjlighet att köra elbil.

Jon Möller är projektledare
Jon Möller är projektledare för Västberga Commute

– Företagen är motiverade. Mer än hälften av de anställda i de deltagande företagen tycker att det är bra att arbetsgivaren försöker minska utsläppen från pendlandet berättar Jon Möller på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och projektledare för Västberga Commute.

Projektet pågår till 2015. Förhoppningen är sedan att modellen kan spridas till andra områden i staden.

 

Denna artikel genererades av ett tips. Har du också ett nyhetstips till redaktionen? Hör av dig till oss på info@miljo-utveckling.se

Fakta

Så långt reser företagen

Sammanlagt reser de anställda i de sex deltagande företagen cirka sju miljoner kilometer till och från arbetet varje år eller 837 mil per person, vilket motsvarar cirka 182 varv runt jorden. Trots att Västberga ligger relativt centralt tar majoriteten av de som arbetar i området bilen till jobbet (54 procent under april till september och 58 procent under oktober till mars.

Fakta

Om Västberga Commute

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad samt sex företag med 832 anställda i området. Företagen är Coop (120 anställda), Cykloteket (12 anställda), DHL (200 anställda), Fastpartner (5 anställda), Sandvik (375 anställda) och IMO (120 anställda). Idag släpper dessa företags anställdas arbetspendling ut totalt cirka 1000 ton växthusgaser per år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.