Västafrika betalar för elektronikanvändning

Den illegala exporten av elektronikskrot från EU till Västafrika är enorm enligt en ny rapport från FN.

Tusentals ton e-skrot transporteras varje år till Afrika. En stor del av exporten är illegal eller befinner sig i en gråzon, enligt rapporten Var är WEEE i Afrika, producerad av FN:s miljöprogram UNEP. I Ghana importeras 85 procent av all elektronik från EU, endast fyra procent kommer från Asien. Anledningen till att gråzonen mellan vad som är skräp och användbara produkter är svårnavigerad, beror på att andrahandsmarknaden för elektronik i Afrika är stor. Men den verksamheten har ett högt pris. Stora delar av den importerade elektroniken går inte på en andrahandsmarknad utan dumpas okontrollerad och innebär en stor hälsofara för de som lever i närområdet. Nu vill FN att kontrollen av elektronik skärps i Afrika.

Omstridd lag

I januari klubbade EU-parlamentet igenom skärpning av WEEE-direktivet som innebär att man ska verka för ökad återvinning av datorer och annat e-skrot samt skärpa kraven när det gäller export av använd elektronik till utvecklingsländer, en lag som varit mycket omdebatterad. Enligt den nya lagen ska EU-länderna 2019 återvinna 85 procent av exempelvis uttjänta kylskåp, mobiltelefoner och datorer, via ett nytt system som är viktbaserat, skriver Euroactiv. Om det kommer att göra någon skillnad för situationen i Afrika återstår att se.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.