Vårproppen tom på offensiv miljöpolitik

Inga stora satsningar på miljö trots reformutrymme på flera miljarder kronor. Inga åtgärder för effektivisering i byggnader. Här är Miljösveriges kritiska röster om regeringens vårbudget.

Vårproppen tom på offensiv miljöpolitik

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Mikael Karlsson kallar regeringens förslag för helt obegripligt.

Han saknar kraftfulla åtgärder på miljöområdet, bland annat inom biologisk mångfald, tågtrafiken, energieffektiva bostäder och bränslesnåla bilar. Och en strategi som väver samman jobb- och miljöpolitik.

– Under det svenska ordförandeskapet i EU drev regeringen på för en ekoeffektiv ekonomi. Det var en imponerande kraftansträngning. Min erfarenhet är att den fick gott gehör på flera håll inom EU. Frågan är vad som händer nu när regeringen, trots reformutrymme, inte satsar på ett hållbart Sverige, säger Mikael Karlsson.

En sida miljö

Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, saknar förslag om energieffektivisering:

– Trots att klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och regeringens högst prioriterade miljöfråga, nämns inga konkreta åtgärder på byggområdet. Förslag om energieffektivisering av byggnadsbeståndet för att nå de nationella energi- och klimatmålen saknas i propositionen.

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm kommenterar att endast en sida av de 276 budgetsidorna handlar om miljö- och klimat.

– Under den här mandatperioden skär regeringen ned med över en miljard kronor på utgiftsområde 20, det som rör miljö- och klimatpolitik. Med tanke på det ständigt förvärrade läget för klimatet borde regeringen satsa mer, inte mindre på miljöområdet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.