Värmeverk kritiserar producenter – för mycket plast i avfallet

Plast Sysavs avfallsvärmeverk i Malmö har sett en ökning av den fossila andelen koldioxidutsläpp på grund av en ökning av plast i avfallet. Nu uppmanar avfallsaktören producenterna att ta större ansvar.

Värmeverk kritiserar producenter – för mycket plast i avfallet

Sysavs avfallskraftvärmeverk är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid, och trots en viss minskning i de totala koldioxidutsläppen under 2022 har den fossila andelen ökat med cirka två procent. Detta kan främst tillskrivas en ökning av mängden plast i avfallet som återvinns som energi, vilket utgör den största orsaken till ökningen. Nu efterlyser avfallsaktören att producenterna tar ett större ansvar för att minska mängden plast som hamnar i avfallssystemet och bidrar till ökade koldioxidutsläpp.

Sysav arbetar aktivt med att reducera utsläppen från fossila källor, men när det gäller plastavfall så uppstår problemet i slutet av en omfattande värdekedja.

– Även om vi behöver få till en ökad utsortering, skulle den stora vinsten komma genom åtgärder högre upp i kedjan. Krav måste ställas på producenterna. Idag finns massor av olika plastsorter på marknaden, vilket försvårar återvinningen. Antalet plastsorter behöver minska. Genom att införa krav på andel återvunnet material i produkter, så kallad kvotplikt, skulle även återvinningen av plast drivas på, säger Jakob Sahlén, miljö- och hållbarhetschef på Sysav, i en kommentar.

Sysavs energiåtervinning av avfall resulterade i 585 747 ton koldioxidutsläpp under 2022, varav hela 48 procent hade fossilt ursprung. Detta placerar Sysav bland de största utsläpparna av koldioxid i Sverige, enligt Naturvårdsverkets utsläppsregister. För att företaget ska kunna uppnå sin ambitiösa målsättning att vara klimatpositivt till 2030 krävs omfattande och betydande insatser.

– Sysav vill vara klimatpositivt till år 2030. Genom ökad utsortering av plast och implementering av koldioxidinfångning och lagring (CCS) ska vi kunna reducera koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Eftersom vi på så sätt kan fånga in både fossil och biogen koldioxid blir Sysav klimatpositivt, vilket innebär att vi agerar kolsänka i regionen och bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Malin Dahlroth, VD, Sysav.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.