”Värmen är på – vi måste agera”

Klimat Forskarna i FN:s klimatpanel är säkrare än någonsin: Våra utsläpp av växthusgaser orsakar den globala uppvärmningen. Om inte politikerna vänder skutan kan medeltemperaturen höjas med nästan 5 grader till år 2100.

”Värmen är på – vi måste agera”

I en veckas tid har forskarna i FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp 1 stött och blött formuleringar och vägt ord på guldvåg. I dag släppte de sammanfattningen av de senaste årens klimatforskning – ett viktigt dokument för världens beslutsfattare. Stundens allvar förstärktes av att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inledde presskonferensen genom att via videolänk hälsa ”The heat is on – we must act.” Thomas Stocker, ledare för forskargruppen, fortsatte sedan att slå fast hur allvarligt läget är för klimatet.

– De senaste tre årtiondena har alla varit varmare än något årtionde sedan 1850. Vi har åter kunnat konfirmera att uppvärmningen av hela klimatsystemet är otvetydig, sade han.

”Extremt sannolikt”

IPCC vågar nu formulera att det är ”extremt sannolikt” att mänskliga aktiviteter är den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen. Mycket forskning har tillkommit sedan IPCC:s förra rapport 2007 som har stärkt orsakssambanden. Och siffrorna är alarmerande: Halten av växthusgaser i atmosfären är nu den högsta på i alla fall 800 000 år. Havsnivån höjs i en rasande takt, Arktis istäcke fortsätter krympa och glaciärerna smälter.

Men något som förvånat forskarna, och fått klimatskeptiker att vädra morgonluft, är att temperaturökningen verkar ha avstannat något de senaste 15 åren. Det förklarar IPCC med naturliga variationer och att man måste se till utvecklingen över en längre tidsperiod, minst 30 år, för att kunna dra slutsatser. Det har även visat sig att haven har en större kapacitet än man tidigare trott när det gäller att ta upp värme från atmosfären: 90 procent av energin som tillkommit mellan 1971 och 2010 anses ha alstrats av världshaven.

Mer träffsäkra scenarier

Modellerna för att beräkna hur framtidens klimat kommer se ut är nu mer träffsäkra än tidigare, eftersom de räknar in fler faktorer av klimatsystemet. Enligt de fyra scenarier som nu presenterats kommer den globala medeltemperaturen stiga mellan 0,3 – 4,8 grader fram till år 2100. Det är sannolikt att ökningen blir över 1,5 grader, oavsett vilket scenario som är närmast sanningen, menar forskarna. Men exakt hur stor ökningen blir beror på hur mycket växthusgaser som släpps ut framöver.

Stora åtgärder krävs

Gunilla Svensson, professor på meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, har varit en av de drygt 1000 experter som har faktagranskat rapporten. Enligt henne spänner de nya scenarierna över ungefär samma utveckling som dem i den förra rapporten. Hon tror att scenariot som bygger på de lägsta utsläppsnivåerna, kallat RCP 2.6, är möjligt att nå.

– Men det kräver stora åtgärder. Som utvecklingen ser ut just nu är vi närmare scenario RCP 8.5 (det värsta scenariot, reds. anm.) än 2.6, säger Gunilla Svensson.

Hur stora utsläppsminskningar som faktiskt krävs för att undvika värstascenariot gav ICPP:s första delrapport inget svar på. Förslag på hur klimatförändringarna bör tacklas mer konkret presenteras först i april 2014 av arbetsgrupp 3.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.