Världens vd:ar – 10 sätt att minska de globala utsläppen

World Economic Forum En grupp globala vd:ar listar nu 10 saker som företag och regeringar gemensamt bör göra för att stänga gapet mellan länders utsläppsambitioner och 1,5-gradersmålet.

Världens vd:ar – 10 sätt att minska de globala utsläppen
World Economic Forum 2024 i Davos, Schweiz. Foto: WEF/ Ciaran McCrickard

World Economic Forums årliga möte i Davos, Schweiz, startade på måndagen och ett av de första utspelen kommer från Alliance of CEO Climate Leaders, en grupp vd:ar på globla storföretag inkluderande Ikea och H&M. Gruppen lägger fram presenterar 10 effektiva sätt för att minska ländernas utsläpp så att det ska bli möjligt att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Gruppen konstaterar i sin rapport bland annat att det skulle gå att minska utsläppen från många produkter med 50 procent enbart genom att höja priset för konsumenterna med 1 procent.

På nationell nivå konstaterar VD:arna i rapporten att det behövs en övergång från små, gradvisa förändringar till mer omfattande och systematiska åtgärder för att möta klimatmålen.

– FN:s första globala översynen av världens klimatpolitik visar på en stor klyfta i klimataktion som vi inte är på väg att stänga. Vi måste snabbt övergå till genomförandefasen och fokusera på omedelbara åtgärder med stor påverkan. Att möjliggöra dessa åtgärder kräver ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att driva fram de policys, teknologier och finansiella lösningar som behövs för att uppnå en systemomfattande transformation, säger Pim Valdre, chef för klimatambitionsinitiativ vid World Economic Forum, i ett uttalande.

10 effektiva klimatåtgärder enligt vd:arna

Vd:arna i Alliance of CEO Climate Leaders ger följande förslag på åtgärder till världens företag och regeringar.

Till företagen:

  • Accelerera utsläppsminskningarna i leverantörsleden
  • Möjliggör för kunder att göra grönare val
  • Hantera ”flaskhalsar” i leverantörskedjan tillsammans med branschkollegor.
  • Engagera er i tvärbranschpartnerskap, särskilt kring storskaliga köpgrupper
  • Visa stöd för mer ambitiös klimatpolitik

Till regeringarna:

  • Höj nettomålen till 2050 eller tidigare, öka kortsiktiga mål och öka finansiellt och tekniskt stöd från höginkomst- till låginkomstländer
  • Erkänn och sätt en konkret pris på kol
  • Dubbla finansiering och incitament samt gör offentlig upphandling grön
  • Avlägsna hinder som tillståndstider, flaskhalsar i leverantörskedjan, kompetensbrister och social misstro
  • Överväg mer drastiska åtgärder, som till exempel teknologiförbud eller massiva investeringar i utsläppsminskande teknik

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.