Världens växter och svampar hotas av massutrotning: ”Måste agera snabbt”

Biologisk mångfald Tillståndet för världens svampar och växter är akut. Nära hälften av alla kända blommande växter hotas av utrotning och bland oupptäckta växter uppskattas utrotningsrisken vara ännu högre. Det visar en ny rapport som lyfter behovet av mer kunskap.

Världens växter och svampar hotas av massutrotning: ”Måste agera snabbt”
Alexandre Antonelli, forskningschef Royal Botanic Gardens Kew. Foto: Göteborgs universitet/Adobe Stock.

På grund av dubbla kriser – klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald – blir tillståndet för världens svampar och växter alltmer akut. Det framgår av rapporten State of the World´s Plants and Fungi som publicerats av Royal Botanic Gardens Kew I London. Rapporten är baserad på originalforskning samt tidigare publicerade studier.

Enligt rapporten är 45 procent av alla kända blommande växtarter utrotningshotade. Av de växter och svampar som upptäcktes 2020 bedöms 77 procent som utrotningshotade, vilket enligt forskarna visar på behovet av att rödlista alla nya arter som upptäcks.

Lyfter behovet av ökad kunskap

Ett huvudbudskap i rapporten är att det behövs mer kunskap om växter och svampar. Omkring 350 000 örter, buskar och träd, även kallade kärlväxter, är kända för vetenskapen. Men forskarna tror att uppemot 100 000 är okända. Vidare visar rapporten att 90 procent av världens svampar kan vara oupptäckta.

– Det innebär att många nya upptäckter ligger och väntar som skulle kunna förse oss med nya källor till livsmedel, medicin och nya kemikalier. I nuvarande takt tar det upp mot 1 000 år att identifiera och klassificera alla okända svampar. Den tiden har vi inte, säger Alexandre Antonelli forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew i London och professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet i en kommentar.

I en tid då växter och svampar hotas alltmer måste vi agera snabbt

Alexandre Antonelli

Enligt forskarna är utvecklingen alarmerande då växter och svampar är nödvändiga för nästan allt liv på jorden och förser människor med mat, medicin och kläder.

– I en tid då växter och svampar hotas alltmer måste vi agera snabbt för att fylla kunskapsluckor och prioritera klokt för deras bevarande. En rad verktyg, tekniker och tillvägagångssätt som studiet av arvsmassa och maskininlärning hjälper oss att skynda på arbetet, kommenterar Alexandre Antonelli.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.