Världens längsta blomsteräng ska sätta Sverige på världskartan

Biologisk mångfald I ett nytt projekt vill Naturskyddsföreningen sätta Sverige på världskartan och skapa världens längsta blomsteräng. Syftet är att hjälpa pollinatörerna och stärka den biologiska mångfalden. Målet är att slå Guiness-världsrekord.

Världens längsta blomsteräng ska sätta Sverige på världskartan
Naturskyddsföreningen vill skapa världens längsta blomsteräng. Foto: Naturvårdsverket.

Det nystartade projektet ”Världens längsta blomsteräng” riktar sig mot kommuner, vägföreningar och privatpersoner över hela Sverige.

Alla som väljer att delta kommer att bidra till att skapa en 1000 kilometer lång blomsteräng längs med Sveriges vägkanter.

Pollinatörer hotade

Enligt Jordbruksverket har betes – och ängsmarker minskat med 75 procent de senaste hundra åren. Det har medfört att pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. I Sverige är en tredjedel av alla vilda bin på väg att försvinna.

– Pollinatörerna är beroende av betes- och ängsmarker. Ett ohållbart jord- och skogsbruk, igenväxning av landskapet och användandet av kemiska bekämpningsmedel har bidragit till att pollinatörerna har trängts bort, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

”Paradis för biologisk mångfald”

Det är enligt Naturvårdsverket en oroande utveckling då ekosystemet och matproduktionen är beroende av blomrika miljöer som vilda bin och andra pollinatörer trivs i.

– Man brukar säga att vi har pollinatörerna att tacka för var tredje tugga mat och därför är vi oroade över pollinationernas situation, säger Karin Lexén.

Vill vända den negativa utvecklingen

Syftet med projektet, som görs med stöd av det Svenska postkodslotteriet, är att vända den negativa utvecklingen. Målet är att sätta ett Guiness-världsrekord för världens längsta blomsteräng.

– Vägkanterna har potential att bli till paradis för biologisk mångfald, så länge de inte klipps för tidigt på året och för ofta. Det räcker ofta med att klippa vägkanterna en gång per år, efter blomningen i slutet av augusti eller början av september, säger Isak Isaksson, sakkunnig inom biologisk mångfald på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.