Världens hamnar i gemensam miljösatsning

Tretton av världens största hamnar har gått ihop för att göra något åt klimatförändringarna. I juli ska hamnarna träffas på en konferens i Rotterdam för att skriva under en klimatdeklaration. Deklarationen består av fem delskrivelser och Göteborgs hamn, som är en av de 13 hamnarna ska författa den om elanslutning.

Idag är det väldigt vanligt att fartygen har motorerna igång även när de ligger vid kaj- Anledningen är att man ska ha igång exempelvis hissar, varmvatten och fläktar. Om man istället ansluter fartygen till landel skulle sjöfartens koldioxidutsläpp kunna minska med 10 procent i exempelvis Göteborg- förutsatt att elen är koldioxidfri.

Andra delar av klimatdeklarationen handlar exempelvis om hur hamnarna kan arbeta med miljödifferentierade avgifter för företagen och med att använda miljömässigt rätt utrustning, exempelvis när det gäller arbetsmaskiner.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.