Världen samlas för nya klimatmål

DOHA. Idag inleds FN:s klimatkonferens i Qatar. Ett nytt globalt miljöavtal och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är två viktiga punkter på agendan.

Idag öppnar COP 19, FN:s internationella konferens i Doha, Qatars huvudstad, där världens länder ska börja förhandla fram ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla för perioden efter 2020. Målet är att detta avtal ska vara färdigt 2015 för att kunna träda i kraft 2020.

En annan viktig fråga är en förlängning av Kyotoprotokollet. Den första perioden löper ut i slutet av 2012 och reglerar ett mindre antal länder med EU i spetsen som ska minska utsläppen med 20 procent till år 2020.

Företrädarna för de 195 länderna som deltar i mötet har en tuff uppgift framför sig. Den senaste veckans rapporter tyder på att läget för klimatet är värre än befarat. Bland annat rapporterade Världsbanken om att världen är på väg mot en global uppvärmning på fyra grader.

Även UNEP rapporterar om att utvecklingen går åt fel håll. De samlade utsläppen i världen fortsätter att öka och redan idag ligger utsläppen långt över vad som krävs för 2-gradersmålet. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen ökat med 20 procent. Det är framför allt i utvecklingsländerna, Kina, Indien och mellanöstern som utsläppen ökar fortast.

– EU står fast vid åtagandet att delta i en andra period för Kyotoprotokollet och att fortsätta att ge ett betydande ekonomiskt stöd för att hjälpa utvecklingsländerna hantera klimatförändringar. Den senaste rapporten från Världsbanken och FN:s miljöprogram gör det fullständigt klart att världen håller på att förlora dyrbar tid, säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.