Vårkampanj i Stockholm – hälften kör med rätt däcktryck

I maj genomförde Miljöförvaltningen i Stockholm för tredje och sista gången kampanjen Pumpa däcken – Rädda världen på 18 bensinstationer i Stockholm. Ett åttiotal ungdomar hjälpte 1700 bilister att mäta däcktrycket. Resultatet visar att hälften av bilisterna kör med rätt däcktryck. Omräknat i andel av det totala antalet bilister i Stockholm motsvarar det en ökning med drygt 45 000 bilar jämfört med 2004. Rätt däcktryck minskar bränsleförbrukningen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser.

– Ute på bensinstationerna kunde vi märka att bilisterna är mycket mer medvetna och mer insatta i vikten av rätt däcktryck nu än när kampanjen startade, uppger Mats Kullberg, projektledare för kampanjen, i en kommentar.

Stockholms stads klimatarbete har som mål att kommunen år 2050 ska vara fossilbränslefri. Koldioxidutsläppen minskade från i genomsnitt 4,5 ton per kommuninvånare år 2000 till 4,0 ton år 2005, räknat på el- och bränsleanvändningen innanför kommungränsen. Det uppger Stockholms stads miljöförvaltning i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.