Vardagspendlingen i Stockholm utreds

Vi får en ny kollektivtrafiklag den 1 januari 2012 som ger oss en kollektivmyndighet i varje län. För att utreda människors vardagsresande genomförs därför en omfattande resenärsundersökning.

Vardagspendlingen 
i Stockholm utreds

Den nya myndigheten ska ta fram regionala trafikförsörjningsprogram för utvecklingen av kollektivtrafiken. Samhällsnyttan ska undersökas i syfte att ta reda på hur man kan få till kortare restider, lägre kostnader och ökat resande. I dagsläget är kunskapen för låg kring hur vardagsresandet och arbetspendlingen över länsgränserna egentligen ser ut i Mälardalen. Just nu pågår därför en stor undersökning som omfattar 40 tågstationer i området. Den ska ta reda på hur många resenärer som kliver av och på och genom intervjuer med passagerare undersöka start- och målpunkter, syfte och upplevelse av resan och vilken typ av biljett personen använder.

– Det är självklart att människor i regionen ska kunna välja rörlighet. Därför är undersökningen viktig – vi behöver mer kunskap om resandet. Att satsa på kollektivtrafikens utveckling är avgörande för en fungerande arbetsmarknad och stöder också målen för en hållbar utveckling av storstadsregionen, säger Anna Lundgren, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

Resultatet redovisas i december.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.