Vårbudgeten: Här är reaktionerna

Vårbudgeten Satsningar på klimat och miljö lyser med sin frånvaro – men det finns ljusglimtar. Här är reaktionerna på regeringens
vårbudget för 2023.

Vårbudgeten: Här är reaktionerna
Foto: Pressbilder WWF/Naturskyddsföreningen.

På måndagsmorgonen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna vårändringsbudgeten för 2023. Reaktionerna från miljörörelsen, oppositionspolitiker och branschorganisationer lät inte vänta på sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Inom miljörörelsen är tongångarna hårda. Både Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen riktar skarp kritik mot budgeten, som de menar bromsar klimatomställningen och ökar utsläppen. ”Oacceptabelt att regeringen inte agerar utifrån vetenskapen” lyder det från Naturskyddsföreningen och ”Fortsatt naturvårdsslakt och låga miljöambitioner” från WWF.

– Regeringens brist på handlingskraft att ta itu med de sammanflätade kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter att yttra sig i vårbudgeten, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i en kommentar.

De två miljöorganisationerna lyfter att regeringen i sin vårbudget aviserar att de inte kommer att lägga fram någon havsmiljöproposition för 2023, vilket det fanns pengar till i höstbudgeten.

– Det är väldigt allvarligt att havsmiljöpropositionen skjuts på en oviss framtid i ett läge med akuta miljöproblem för haven, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Här är ljusglimtarna

Bland ljusglimtarna lyfter organisationerna att regeringen höjer anslagen till skydd och skötsel för värdefull natur med 40 miljoner kronor, 3,5 procent. Det är dock bara ”en droppe i havet” jämfört med vad som krävs, menar Naturskyddsföreningen och hänvisar till de kraftiga nedskärningar som gjordes i höstas.

En annan ljusglimt, som Naturskyddsföreningen lyfter, är att satsningarna på internationella klimatinvesteringar tredubblas.

– Det är positivt att ge stöd till fattigare länders klimatåtgärder, men det är viktigt att det inte ersätter kraftfull politik på hemmaplan, säger Karin Lexén.

”Det behövs ett ökat fokus på elektrifieringen”

Branschorganisationen Transportföretagen beskriver satsningarna på transportsektorn som ”blygsamma” och understryker att regeringen måste göra mer.

– Det behövs ett ökat fokus på elektrifieringen och laddinfrastruktur. Det skulle vara bra både för transportsektorn och samhället i stort. Den klimathandlingsplan som regeringen presenterar i höst kommer därför bli viktig för transportsektorn och våra företag, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen i en kommentar.

Välkomnar satsningar på kompetensförsörjning

Samtidigt välkomnar branschorganisationen de satsningar som regeringen gör på yrkeshögskolan, i syfte att möta den kompetensbrist som råder inom transportsektorn. I budgeten satsar regeringen 719 miljoner kronor ytterligare på yrkesutbildning för vuxna, vilket innebär omkring 8 000 nya utbildningsplatser.

Det lyfter även Madelene van der Veer, hållbarhets – och näringspolitisk expert på Svensk Solenergi, som en positiv del i vårbudgeten.

– Att det läggs mer pengar på yrkesutbildning tycker vi är väldigt bra då vi har stort behov av elektriker, både i nutid och i framtiden när hela samhället ska elektrifieras. Både delen som är för yrkeshögskolan, som är för att utbilda tillexempel solcellsmontörer, men även yrkesvux där man kan utbildas till elektriker. Nu hoppas vi att det ska fördelas till energiomställningen, säger hon till Miljö & Utveckling.

Därtill lyfter hon att svenska kraftnät får pengar för utbyggnad av elnäten.

– Det är positivt. Samtidigt är det viktigt att man inte bara fokuserar på att bygga ut, utan också fokuserar på hur man kan använda det befintliga nätet smartare och att pengar ska gå till det, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.