Vårbudgeten: Gasföreningen efterlyser gassatsningar

I en kommentar till vårpropositionen hoppas Svenska Gasföreningen att regeringens satsning på miljöbilspremien följs upp av ökade investeringar i produktion och distribution av biogas och fordonsgas.

Föreningen konstaterar i ett pressmeddelande att regeringen pekar ut trafiksektorn som vår nästa stora utmaning för att få ned utsläppen av koldioxid.

– Gasbranschen är beredda att ta sitt ansvar och vill ha en konstruktiv diskussion om hur vi gemensamt kan skapa goda villkor för en bra infrastruktur för gas. Staten måste vara en aktiv part för att säkerställa att tillräckliga investeringar sker i gasproduktion, uppger Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen.

Biogasförsäljningen i Sverige ökade 47 procent 2006 jämfört med försäljningen 2005.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.