Vår livskvalitet blir inte sämre av klimatomställning

En klimatmässigt hållbar livsstil innebär inte
att människor tvingas tillbaka till en torftig levnardsstandard från förr i tiden. Denna farhåga är helt obefogad, hävdar forskare på Chalmers.

Jörgen Larson, forskare på Mistra Urban Futures på Chalmers, har tillsammans med sina kollegor undersökt hur svenskarnas livskvalitet skulle påverkas av den omställning som krävs för att nå det så kallade 2-gradersmålet.

Bilåkande, flygande och köttätande är tre klimatlaster som ökar totalt i Sverige idag. De senaste tjugo åren har svenskarnas köttkonsumtion ökat med cirka 40 procent och utrikesflyget med cirka 190 procent. Analyserna i forskningsstudien visar dock att skillnader i bilkörande, flygande och köttkonsumtion mellan olika personer inte har något samband med skillnader i deras livskvalitet.

– Forskningen indikerar att människors livskvalitet efter en klimatomställning skulle vara ungefär densamma som idag. Flygandet är det område där vi kan se ett visst möjligt ”pris” i livskvalitet för att nå miljömålen. Detta gäller då främst för de grupper som flyger mycket, det vill säga höginkomsttagarna, säger Jörgen Larsson och tillägger att den enskilt viktigaste åtgärden för att uppnå radikalt hållbara utsläppsnivåer för 2050 är att stabilisera flygandet på 2010 års nivå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.