Valde kontor utifrån kollektivtrafikmöjligheter

När WSP skulle flytta till nytt kontor analyserade de olika lägen utifrån möjlighet till kollektivtrafik och cykelsträckor. Flytten har potential att minska koldioxidutsläppen med en fjärdedel.

Valde kontor utifrån kollektivtrafikmöjligheter

– Om det hållbara kontoret ska vara hållbart måste också resor i tjänsten och till och från arbetet räknas med. Vi har därför analyserat olika lokaliseringar och valt ett alternativ där kollektivtrafiken kan bidra till att markant korta restiderna till och från arbetet, säger Mickey Johansson, vice vd på WSP.

Sedan någon vecka tillbaka sitter WSP centralt i Göteborg med gångavstånd till Göteborgs Centralstation. Innan valet föll på denna plats tittade de på olika alternativ. En jämförelse visade att denna lokalisering kunde minska resandet till och från arbetsplatsen med cirka 25 procent jämfört med den dåvarande. Och andelen anställda med möjlighet att cykla till kontoret ökade från 35 procent till 45 procent. Siffrorna med både tid och koldioxidavtryck för resor till och från jobbet var en del av beslutsunderlaget. I analysen gjordes också en del antaganden, exempelvis att medarbetarna agerar som genomsnittsgöteborgaren när det kommer till val av sätt att resa, data de själva har då de arbetar med resvaneundersökningar som tjänst.

För att möta fler cykelpendlare har de gjort om ett antal parkeringsplatser till låsbar cykelparkering. Men hur ska man säkerställa att möjligheterna för miljövinst verkligen nås?

– Vi vet redan nu att vi är på god väg att realisera de tal som vi kommit fram till i lokaliseringsanalyserna. Det kan vi konstatera genom att efterfrågan på p-tillstånd har minskat dramatiskt, säger Mickey Johansson.

Han berättar att de nu kommer att gå vidare och arbeta med en så kallad Ceroanalys. Det innebär att de genomför en enkät och tittar på sina medarbetares resvanor, både i tjänsten och till och från jobbet. Förhoppningen är att utifrån detta kunna se fler förbättringarmöjligheter och att kunna jämföra sig med andra organisationer och framöver även internt mot WSP-kontor i andra städer.

– Detta kommer att kommuniceras till våra medarbetare via olika kanaler. Genom att medvetandegöra hoppas vi att vi kan kunna åstadkomma ytterligare förbättringar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.