Val av energikälla kritisk fråga för fastighetsbolagen

Skanska Sverige har undersökt 200 fastighetsbolags inställning i klimatfrågan. Enligt undersökningen är val av energikälla den mest kritiska frågan för bolagen, som dessutom anser att politiska beslut är avgörande för en mer hållbar fastighetssektor.

Undersökningen hade flera intressanta resultat:

» Sju av tio bolag hävdar att klimatfrågan påverkar fastighetsinvesteringarna i dagsläget.

» Offentliga fastighetsbolag fäster större vikt vid klimatfrågan än privata fastighetsbolag.

» Val av energikälla är den viktigaste aspekten på klimatfrågan.

» Hälften av de tillfrågade bolagen saknar såväl kompetens som erfarenhet av klimatanpassat byggande.

» Förändrade energipriser är viktigare än förändrade räntor och hyresnivåer vid beslut om fastighetsinvesteringar.

» Politiska beslut spelar en avgörande roll för att skapa en hållbar fastighetssektor.

» Sju av tio fastigheter byggs med hårdare krav än Boverkets nuvarande byggregler.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.