Vägtrafikens klimatutsläpp minskar

Vägtrafikens utsläpp av koldioxid minskade under 2012 med tre procent jämfört med året innan. Det visar en sammanställning som Trafikverket har gjort.

Minskningen av utsläppen 2012 berodde till största delen på att de nya bilar som sålts är bränslesnålare än äldre, men även på en ökad andel biobränsle och på att den totala mängden trafik på vägarna minskade under 2012.

– Även om utvecklingen nu är positiv kan vi inte räkna med att utsläppen fortsätter nedåt om ingenting görs. Våra beräkningar visar på en kraftigt ökande vägtrafik framöver som äter upp förbättringarna på fordon och bränsle, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Svenska folkets resande med personbilar släpper nu ut 13 procent mindre växthusgaser än jämförelseåret 1990. Däremot har utsläppen från lastbilar under samma tid ökat på grund av mer gods på vägarna. Det gör att vägtrafiken sammanlagt släpper ut två procent mer koldioxid än 1990.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.