Vägar planeras utan klimathänsyn

Vägverket och andra aktörer tar inte hänsyn till långsiktiga klimatmål när de planerar för nya trafikleder i Stockholmsområdet. Det konstaterar Göran Finnveden, docent på avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, i en ny rapport.

Rapportförfattarna har studerat den samhällsekonomiska kalkylen för bland annat Förbifart Stockholm. En analys visar att det finns brister i kalkylen som motsäger dess slutsats att vägprojektet skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt.

– Viktigast är kanske att man inte tar hänsyn till de långsiktiga klimatpolitiska målen. Man kan också notera att det har gjorts en samhällsekonomisk analys som inte innehåller alla relevanta effekter, uppger Göran Finnveden i ett pressmeddelande.

Den samhällsekonomiska kostnade för intrång i natur- och kulturmiljöer har inte kvantifierats. Man har också bortsett från indirekt energianvändning och utsläpp i samband med byggande och drift av vägen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.