Vag miljöinformation oanvändbar

Informationssystem ska vara ett hjälpmedel att nå miljömålen. Men idag har de oftast skapats på fel grunder.
– Ofta har de byggts upp utan att man diskuterat vilka mål som ska uppnås, säger Raul Carlson på institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Informationssystem kan, om de används och byggts upp rätt, vara ett kraftfullt redskap för att nå de uppsatta miljömålen. 

Ett stort problem är att många företag bygger upp systemen på för vaga mål och med information som är svår att använda för att styra verksamheten.

– Omformar man den allmänna informationen till ren produktinformation blir den begriplig och mätbar för personen som ska ta beslut, säger Raul Carlsson.

Mätbart kan förbättras

Det som är mätbart kan man förbättra, medan man riskerar en motsatt effekt med krav som är abstrakta och omätbara. Han menar att det finns liknande områden där det lönat sig att mäta bättre för att tjäna på den bättre styrningen.

– Logistik är ett sådan område. Där är effekten av den information som samlas in direkt mätbar i bokslutet. Vet man inte var produkterna finns i en affärsprocess, tjänar man heller inte lika mycket pengar, menar han.

Definierat på ledningsnivå

Raul Carlson vill dock poängtera att miljö har sitt eget incitament och inte bör vara avhängigt endast av ekonomiska krav. Däremot bör styr- och informationssystemens effekter vara klart definierade redan på ledningsnivå. Med rätt använd information och klara mål blir miljöbokslutens redovisning förpliktigande.  

– Om det inte fungerar så blir miljömålen alltför vaga för att få någon konkret effekt. Då ställs inte rätt parametrar upp och inga prioriteringar behöver göras. Då blir också styrsystemen ineffektiva eller helt enkelt oanvända, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste