Vafabmiljö bedriver olaglig verksamhet

Länsstyrelsen i Västmanland slår fast att det kommunala avfallsbolaget Vafabmiljö bedriver olaglig insamling av returpapper. Nu har Vafabmiljö två månader på sig att upphöra med insamlingen.

Att Vafabmiljö också samlar in returpapper har varit en het fråga i Västmanland den senaste tiden. Pressretur, som samlar in returpapper på uppdrag av returpappersproducenterna, överklagade ett tidigare beslut från Miljö- och konsumentnämnden i Västerås att inte ingripa mot Vafabmiljö:s verksamhet.

Vafab själva menar att de räknas som en returpappersproducent i lagens mening och därför har rätt att samla in returpapper. Länsstyrelsen går dock på Pressreturs linje och konstaterar nu att företaget inte kan anses vara returpappersproducent eftersom den huvudsakliga verksamheten är att bedriva avfallshantering.

– Detta är ett principiellt mycket viktigt beslut. Länsstyrelsen i Västmanland värnar det sammanhållna och väl fungerande systemet för insamling av returpapper som vi har i hela Sverige. I beslutet slår Länsstyrelsen fast att vem som helst inte kan börja samla in papper eftersom det äventyrar återvinningen, säger Göran Nilsson, vd för Pressretur.

Returpappersproducenternas ensamrätt bygger på att riksdagen har beslutat att de som tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar trycksaker är ansvariga för insamling och återvinning av returpapper. En konsekvens av detta åläggande är att returpappersproducenterna också får ta del av den eventuella vinsten som pappersåtervinningen ger.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.