VA-veteran ska minska mängden schaktmassor

Karriär Victor Julin intar posten som ny vd på Aarsleff Pipe Technologies. Bolaget verkar för att minska klimatavtrycket inom VA-sektorn med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse, eller relining.
– Vi väntar oss att efterfrågan på den här typen av tjänster kommer att öka kraftigt, säger Victor Julin.

VA-veteran ska minska mängden schaktmassor
Victor Julin, ny vd på Aarsleff Pipe Technologies. Foto: Pressbild.

Aarsleff Pipe Technologies arbetar med att förnya gamla rör och ledningar med hjälp av metoden schaktfri ledningsförnyelse i mark, eller relining som det kallas i fastigheter. Enligt bolaget kan metoden minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent, och arbetstiden med upp till 90 procent, jämfört med mer traditionella metoder.

Efter 17 år i branschen, varav 13 år på bolaget, kliver nu Victor Julin in som Aarsleff Pipe Technologies nya vd. I sin nya roll säger han att fokus kommer att ligga på ökad tillväxt och stabilitet i verksamheten.

– Vi väntar oss att efterfrågan på den här typen av tjänster kommer att öka kraftigt. Dels för att vi behöver öka förnyelsetakten av våra ledningssystem, dels för att klara de klimatmål som bygg – och anläggningsbranschen jobbar mot. Mitt främsta fokus kommer därför vara att göra oss redo för att möta den ökande efterfrågan, säger han till Miljö & Utveckling.

”Finns en stor okunskap”

Aarsleff Pipe Technologies har själva utvecklat sina modeller för schaktfri ledningsförnyelse och relining. Victor Julin beskriver det som ”ganska komplexa” system, men grovt förenklat handlar det om att minimera grävandet. Den stora utmaningen menar han är att öka medvetenheten.

– Vi behöver få marknaden att inse att den här metoden är ett fullgott alternativ till de mer traditionella metoderna. Just nu finns en stor okunskap kring vilka möjligheter som finns. Den schaktfria tekniken behöver därför bli en naturlig del av projekteringen, säger han.

Lyfter behovet av snabbare förnyelsetakt

Slutligen understryker Victor Julin vikten av att påskynda förnyelsetakten av vatten – och avloppssystemen.

– Extrema väderhändelser, med översvämningar och liknande, blir allt vanligare och påverkar vattenresurserna och infrastrukturen under marken. För att klara effekterna av klimatförändringarna behöver vi rusta upp våra VA-system mycket snabbare än vad vi gör idag.

Vad önskar ni från politiskt håll?

– Ett större fokus på VA i klimatfrågorna och att det sätts in mer resurser till de kommunala bolagen som behöver hantera frågan på lokal nivå, avslutar Victor Julin.

Victor Julin tar över vd-posten efter Stefan Indahl, som kommer stanna kvar på bolaget som seniorrådgivare och styrelsemedlem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.