Utvidgad handel med utsläpp föreslås

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår i en rapport att Sverige bör verka för att EUs handel med utsläppsrätter kopplas samman med handelssystem i andra länder samt att handel med utsläppsreduktioner i u-länder tillåts i stor omfattning. Detta skulle främja det internationella klimatsamarbetet samt skapa förutsättningar att upprätthålla dem europeiska industrins konkurrenskraft, menar man.

Vidare föreslår myndigheterna att handelssystemet utvidgas till att omfatta utsläpp från aluminiumindustrin och delar av kemiindustrin samt kolgruvor. Dessutom argumenterar de i rapporten för att låta aktörerna köpa sina utsläppsrätter via auktion i stället för att som idag få dem gratis. Endast industribranscher som är utsatta för utomeuropeisk konkurrens bör tilldelas utsläppsraätter gratis.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.