Utsläppsrätterna som hotar Dohamötet

EU-länderna är oeniga om vad som ska hända med överskottet av utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet. Det kan vara en käpp i hjulet inför kommande klimatförhandlingar.

Utsläppsrätterna som hotar Dohamötet

I slutet av november möts världens länder i Doha för att i FN:s regi försöka förhandla fram ett klimatavtal. En viktig fråga som ska avhandlas är en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet.

När EU:s miljöministrar i förra veckan sågs i Luxenburg för att diskutera och försöka komma fram till en gemensam hållning strandade diskussionerna. Det gällde vad som ska hända med överskottet av utsläppsrätter, AAU, som tilldelats länder inom Kyotoprotokollet. Utsläppsrätterna kan annuleras, säljas eller möjligen sparas beroende på vad man kommer fram till om en andra åtagandeperiod.

En anonym tjänsteman inom EU säger till Reuters att förhandlingarna inte alls rört sig framåt och att svårigheterna att komma överens kan hota en andra åtagandeperiod. Enligt nyhetsbyrån Euractiv var det Polen med stöd av sju andra östeuropeiska länder som motsade sig annulering.

Richard Klein, klimatforskare på Stockholm Environment Institute är besviken.

– EU inspirerade resten av världen genom att komma överens om målet att begränsa den globala temperaturhöjningen till två grader. Polen och andra östeuropeiska länders önskan att inkludera sina utsläppsrätter i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, vilket innebär att de kan försena riktiga åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, är oförenligt med det här målet, säger han.

– En liten grupp länder ska inte få blockera framstegen för att få en meningsfull andra åtagandeperiod inom Kytoprotokollet, säger Anja Kollmuss på miljöorganisationen CDM Watch.

Oklart läge

På svenska regeringens hemsida skriver man dock att EU:s miljöministrar har antagit en gemensam position inför klimatmötet i Doha. Miljöminister Lena Ek kommenterar:

– Vi måste få Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod på plats i Doha och vi behöver en arbetsplan för nästa klimatregim – en Dohaplattform.

Även i Sverige har det varit diskussioner om vad som ska hända med utsläppsrätterna. Lena Ek menar att regeringen på tidigare internationella förhandlingar drivit linjen att rätterna ska annuleras. Men än så länge finns inget beslut om vad som ska hända med överskottet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.