Utsläppsminskningar är luftslott

​En ny forskningsrapport från Stockholm Environment Institute visar att 13,5 miljoner ton av de utsläppsminskningar av växthusgaser som genomförs i utvecklingsländer och som industriländer får tillgodoräkna sig inte är några faktiska utsläppsminskningar.

En viktig fråga i FN:s klimatförhandlingar och inom EU:s utsläppshandelssystem handlar om industriländernas utsläppsminskningar. Enligt FNs klimatkonvention kan industriländer genomföra en andel av sina utsläppsminskningar av växthusgaser i utvecklingsländer, så kallade Clean Development Mechanism, CDM-projekt.

Företag i i-länder kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar exempelvis genom CDM-projekt i utvecklingsländer för destruktion av lustgas, en mycket kraftfull klimatgas. Lustgas är en oönskad biprodukt till apidinsyra som behövs vid produktion av nylon. SEI har i rapporten studerat just CDM-projekt som syftar till att destruera lustgas som uppstår i samband med nylonproduktion.

– Vår rapport visar att det är troligt att 13,5 miljoner av de utsläppsminskningar som antas ha genomförts globalt till följd av CDM-projekt för apidinsyra inte är några egentliga utsläppsminskningar, säger Anja Kollmuss, forskare på SEI och en av författarna till rapporten. Dessa CDM-projekt har bidragit till ökade istället för minskade utsläpp. Satt i ett svenskt perspektiv motsvarar 13,5 ton växthusgaser 20 procent av landets årliga utsläpp.

För hela rapporten: http://sei-international.org

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.