Utsläppsmarknaden på frammarsch

Marknaden för koldioxidutsläpp expanderar snabbt, enligt amerikanska miljöinstitutet Worldwatch Institute. Värdet på utsläppsmarknaden ökade med 80 procent under 2007.

Värdet på den globala utsläppsmarknaden uppgick till 59,2 miljarder amerikanska dollar under 2007, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med året innan. Det europeiska systemet är det största idag, med en handelsvolym på över en miljard ton koldioxid årligen. I slutet januari öppnade även Ryssland dörren för en omfattande utsläppshandel.

USA på gång

På den nordamerikanska kontinenten går utvecklingen framåt. Även om regeringen i USA hittills inte visat något stort intresse för att sätta igång någon handel, eller för den delen av att minska sina koldioxidutsläpp i någon större omfattning, händer en hel del på regional nivå. I the Regional Greenhouse Gas Initiative som startar under 2009, har minst 10 stater i nordöstra USA åtagit sig att minska sina utsläpp med 10 procent till 2014, jämfört med 1990 års nivå. Dessutom finns the Western Climate Initiative som involverar flera stater i västra USA samt två kanadensiska provinser. De har satt som mål att minska de regionala utsläppen med 15 procent till år 2020, jämfört med 2005 års nivå.

Bör effektiviseras

Hur effektiv utsläppshandeln är idag kan dock i ifrågasättas. Att marknaden är relativt ny är tydlig. Regler och priser har stora variationer, särskilt på den oreglerade marknaden. Fortfarande saknas ett externt certifieringssystem som kan hjälpa köparna att sålla mellan seriösa och mindre seriösa aktörer.

Men ska utsläppshandeln verkligen få konsekvenser i form av minskade utsläpp krävs tuffare krav från de internationella regeringarna. Man måste också skära i de utsläppskvoter som varje land tilldelas för att marknadsinstrumentet verkligen ska ge någon effekt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.