Utsläppshandeln igång på allvar

Handeln på den europeiska utsläppsrättsmarknaden ökade med 30 procent under januari-september 2007, jämfört med hela 2006, enligt uppgifter från Energimyndigheten. Även på den oreglerade marknaden, utanför Kyotoprotokollet, fördubblades omsättningen under samma period till cirka 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Nu riktas blickarna mot nästa handelsperiod mellan 2008-2012. Priset på utsläppsrätter har varit väldigt lågt under 2007 och har fallit till under en euro per ton, men under 2008 räknar man med att priset kommer att stiga kraftigt då utbudet av utsläppsrätter minskar under nästa handelsperiod.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.