Utsläppseffektivitet intressant för investerare

Skillnaden i utsläppseffektivitet mellan olika bolag är stor.
– Informationen är intressant för investerare. Särskilt i miljökänsliga branscher är det viktigt att förstå hur hållbart bolagsvärdet är, säger Lars G Hassel programchef för forskningsprogrammet Sirp.

Utsläppseffektivitet intressant för investerare

Utsläppseffektivitet är ett sätt att prissätta företags koldioxidutsläpp i förhållande till rörelseresultat. Det ger företagen ett hållbarhetsvärde som det kan jämföra med övriga företag i branschen.

I en ny rapport har forskare i Mistra-programmet Sirp mätt utsläppseffektiviteten hos pappers- och massaföretag. Sveaskog är det pappers- och massaföretag som släpper ut minst koldioxid i förhållande till sitt resultat. Stora Enso och UPM finns i mellanskiktet av bolagen medan Norske Skog är bland de sämsta.

Enligt rapporten har Sveaskog och amerikanska Kimberly-Clark under flera år presterat bäst av de 25 företag som ingår i undersökningen, medan Metsäliitto, Norske Skog och Myllykoski har haft stora utsläpp i förhållande till det resultat de har genererat. Företagen Billerud, Holmen, Korsnäs och Södra hamnar i det övre mellanskiktet.

– Studien är intressant för investerare eftersom det visar hur man kan sätta ett pris på utsläppseffektivitet och räkna in det i resultatet. I miljökänsliga branscher är det viktigt att förstå hur hållbart bolagsvärdet är, säger Lars G Hassel programchef för Mistra-programmet Sirp.

Rapporten är baserad på offentlig information från 25 pappers- och massaföretag under åren 2005 till 2009. Studien är finansierad av Mistra-programmet Sirp, Sustainable Investment Research Platform som består av forskare från Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Forskarteamet har tidigare studerat kemikalie- och bilbranschen. Studien ”Sustainable Value CO2 Creation by Pulp & Paper Companies” finns att

ladda ned från Sirps hemsida.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.