Utsläppsbudget för klimatet föreslås av Vänsterpartiet

Politik Vänsterpartiets Jens Holm vill se en utsläppsbudget för klimatet som följs upp varje år, och att hållbarhet blir en del i aktiebolagslagen. Miljö & Utveckling har intervjuat samtliga riksdagspartier om deras miljöpolitik inför valet. Vänsterpartiet är först ut.

Utsläppsbudget för klimatet föreslås av Vänsterpartiet

Bakom en utsirad träport i Gamla stan nära riksdagshuset i Stockholm tar Vänsterpartiets miljöpolitiske talesman Jens Holm emot.

Vilken är den viktigaste miljöfrågan?

– Att ställa om till nollutsläpp av växthusgaser. Vi har en vision att det ska ha skett senast år 2040.

Vilka förslag för miljöskatter planeras?

– Förslaget för flygskatt är rätt men nivån kan bli högre. Vi är också för vägslitageavgift för de tunga transporterna och skatter i jordbruket.

Har ni förslag till ny miljölagstiftning?

– En ny skogsvårdslag, som tar större hänsyn till biologisk mångfald och som tydligare premierar hållbart skogsbruk. Vi vill också att fler områden ska inkluderas i miljöbalken.

Vad kan förbättra luftkvaliteten i städerna?

– Vi tycker att kommuner ska kunna inrätta miljözoner. Vi vill minska bilresandet till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och gång.

Hur ser Vänsterpartiet på de 16 miljömålen inför år 2020?

– Inför varje regeringsbeslut måste man ställa sig frågan om det uppfyller våra miljökvalitetsmål.

Vad ska göras för att nå målen enligt Parisavtalet?

– Vi tycker att man ska ha mål som följs upp bättre. Till exempel bör vi ha en utsläppsbudget som följs upp varje år.

Hur ser V på energiförsörjningen?

– Vi vill avveckla kärnkraften. Istället ska vi satsa på ett 100 procent förnybart energisystem.

Hur kan kommunernas arbete med hållbarhet förenklas?

– Vi driver på de lokala investeringsprogrammen och anser att kommunerna ska kunna införa trängselavgifter och miljözoner. Vi stödjer stadsmiljöavtal.

Och hur vill ni förenkla för företagen?

– Långsiktiga spelregler tror jag är oerhört viktigt. Vi vill se obligatoriska hållbarhetsredovisningar. Man kan också fundera på aktiebolagslagen. Där borde hållbarhet ingå.

Vilka är de transportpolitiska målen?

– Vi vill se en minskning av utsläppen från transport på 80 procent till år 2030, mot regeringens mål på 70 procent. Vi vill också fördubbla resandet i kollektivtrafiken till år 2020.

Hur ska kemikaliepolitiken se ut?

– Vi ska förbjuda skadliga kemikalier här och driva på EU att göra detsamma. EU:s lagstiftning Reach räcker inte.

VA-verken kräver stora investeringar, vad behöver göras?

– Det är i första hand en kommunal fråga men det kan behövas ökat statligt engagemang.

Vad ska göras för att rädda Östersjön?

– Utsläppen av fosfor och kväve från jordbruket behöver minskas kraftigt, men vi behöver också stimulera minskad köttkonsumtion för att minska belastningen. Våra reningsverk behöver bli ännu bättre och vi måste samarbeta med andra länder runt Östersjön.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter