Utsläppen från transporterna ökar

Den totala energianvändningen från transportsektorn ökade med 3,3 procent under 2007. En ljusglimt i mörkret är dock att biodrivmedlen blir allt mer etablerade.

Statistiken kommer från Energimyndigheten och visar att andelen biodrivmedel var 4 procent under 2007, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade användningen av diesel med 8,2 procent.

Statistiken visar att dieselanvändningen i Sverige har ökat markant de senaste åren. I en jämförelse med år 2000 är dieselanvändningen 38 procent högre. Under samma period har användningen av bensin minskat med 1 procent, vilket innebär att den totala användningen av bensin och diesel har ökat kraftigt. Orsaken är bland annat att antalet personbilar och lätta lastbilar som drivs med diesel har ökat.

– Den kraftiga ökningen av diesel är bekymmersam, säger Anders Jönsson, statistikansvarig på Energimyndigheten.

Längre flygresor

Även användningen av flygbränsle ökade med 4,2 procent under år 2007 bland annat på grund att längre flygresor. Inrikes sjöfart minskade sin bränsleanvändning, medan bunkringen av bränsle för utrikes sjöfart ökade under år 2007. Ökade gods- och persontransporter på järnväg gjorde att elanvändningen ökade.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste