Utsläppen från flyget ökar

Förra året var ett starkt år för flygtrafiken. Utsläppen från flyget ökar därför, trots insatser för energieffektiviseringar.

Både det svenska utrikesflyget och inrikesflyget ökade sina koldioxidutsläpp under år 2011 med 2,2 procent respektive 4,5 procent. Detta visar den officiella statistiken om luftfarten i Sverige som Trafikanalys publicerar idag.

Även utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och kolmonoxid ökade under 2011. Detta till följd av det mycket starka flygåret 2011. På de 40 svenska trafikflygplatserna nådde antalet passagerare i utrikestrafiken en toppnotering med drygt 23 miljoner passagerare och antalet passagerare i inrikes trafik var det högsta på fem år. Jämfört med föregående år ökade antalet landningar totalt med 4 procent.

– Flygets utsläpp ökade till följd av den kraftiga passagerareutvecklingen 2011, men bromsades delvis genom energieffektiviseringar som exempelvis ny teknik, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.