Utsläpp från turism ökar snabbast

Turismen i världen förväntas bli den största klimattjuven framöver räknat i utsläpp av växthusgaser, visar en ny studie. Enligt Dagens Nyheter uppskattar studien att branschen kommer att öka sina utsläpp med 150 procent fram till år 2035. Det beror dels på att internationella turistresor ökar, men också på att resmålen ligger allt längre bort och att man bor på anläggningar som drar mycket energi. Stefan Gössling professor vid Lunds universitet menar, tillsammans med de övriga författarna, att det krävs flera åtgärder för att begränsa turismens klimatpåverkan. Annars riskerar sektorn att vid 2060 ha en större klimatpåverkan än många övriga sektorer, där utsläppen minskar. Bland annat nämner författarna färre flygresor, närturism och färre anläggningar som bidrar till stora utsläpp.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.