nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläpp från fartygen måste minska

Utsläppen av växthusgaser från fartyg minskar inte i tillräckligt snabb takt. Nu ska EU-kommissionen ta fram ett förslag på hur problemet kan lösas. Fram till den 12e april kan man lämna synpunkter i frågan.

  • Annons 1

EU-komissionen vill i den öppna konsultationen ha förslag på möjliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från fartygsindustrin. EU har förbundit sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent fram till 2020.

2008 togs ett beslut om att ifall inga frivilliga internationella avtal hade undertecknats i slutet av 2011 när det gällde att minska utsläppen från fartygen, skulle komissionen själva ta tag i detta och inkludera kraven i resten av åtagandet när det gäller 2020-målet för hela unionen.

Och trots ansträngningar från IMO, International Maritime, Organistaion och FN-organet UNFCCC så har framgångarna varit mycket begränsade när det gäller att enas.

Idag står den internationella fartygsflottan för tre procent av de globala koldioxidutsläppen och den siffran väntas mer än fördubblas fram till 2050. Konsultationen är öppen fram till den 12e april. Här kan du lämna dina förslag: http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en.htm

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.