Utsläpp från fartygen måste minska

Utsläppen av växthusgaser från fartyg minskar inte i tillräckligt snabb takt. Nu ska EU-kommissionen ta fram ett förslag på hur problemet kan lösas. Fram till den 12e april kan man lämna synpunkter i frågan.

Utsläpp från fartygen måste minska

EU-komissionen vill i den öppna konsultationen ha förslag på möjliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från fartygsindustrin. EU har förbundit sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent fram till 2020.

2008 togs ett beslut om att ifall inga frivilliga internationella avtal hade undertecknats i slutet av 2011 när det gällde att minska utsläppen från fartygen, skulle komissionen själva ta tag i detta och inkludera kraven i resten av åtagandet när det gäller 2020-målet för hela unionen.

Och trots ansträngningar från IMO, International Maritime, Organistaion och FN-organet UNFCCC så har framgångarna varit mycket begränsade när det gäller att enas.

Idag står den internationella fartygsflottan för tre procent av de globala koldioxidutsläppen och den siffran väntas mer än fördubblas fram till 2050. Konsultationen är öppen fram till den 12e april. Här kan du lämna dina förslag: http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en.htm

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.