Utredning föreslår skadestånd för GMO-skador

Miljöansvarsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande till regeringen ett skärpt miljöansvar och skyldighet att betala miljöskadestånd.

Enligt utredningen ska det allmänna avhjälpandeansvaret i miljöbalken skärpas till att gälla alla skador på biologisk mångfald. Ansvaret ska gälla skador oavsett om de orsakats av GMO eller något annat. Dessutom ska ansvaret, enligt utredningen, utvidgas till att gälla även arter och livsmiljöer som inte är särskilt skyddade.

I utredningen föreslås också att skadevållaren i vissa fall ska vara skyldig att betala miljöskadestånd till staten. Skadeståndet ska utgöra skälig ersättning för de miljövärden som gått förlorade vid en skada. Skadeståndet ska sedan användas för naturvård i det allmännas regi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.