Utövare får ökat ansvar för miljön

De som bedriver eller kontrollerar en verksamhet som kan orsaka en miljöskada ska få ett utökat miljöansvar för denna, enligt miljöansvarsutredningen. De har haft i uppgift att komma med förslag om hur miljöbalkens bestämmelser om ansvar för miljöskador kan anpassas till EGs miljöansvarsdirektiv. Enligt förslaget blir verksamhetsutövaren skyldig att bekosta åtgärder för att avhjälpa allvarliga miljöskador och överhängande hot. På så vis får naturen ett eget självständigt skyddsvärde, menar utredarna. Miljöansvarsdirektivet ska enligt förslaget träda i kraft den 30 april 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.