nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utfasade ämnen minskar – ersättningsämnen ökar

Naturvårdsverket gör årligen en rapport om miljörelaterad hälsa. Den senaste visar att utfasade ämnen i våra kroppar minskar. Däremot ökar ersättningsämnena.

  • Annons 1

Naturvårdsverkets senaste årsrapport Hälsorelaterad miljöövervakning visar att halterna av vissa perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, minskar i blodprover. PFAS har egenskaper som gör dem vatten-, fett- och smutsavisande och de används bland annat i impregnering, färger, smörjmedel och brandbekämpningsskum.

– En studie visar hur halterna av vissa PFAS ändrats under perioden 1996–2010 i blodprover hos förstföderskor. Halter i blodprover från mammor som föder sitt första barn används för att följa upp förändringar i befolkningen. PFAS håller på att fasas ut vilket resulterar i minskande halter i kroppen. Däremot ökar nivåerna av andra ämnen som används som ersättning för PFAS eller som möjligen kan vara nedbrytningsprodukter, säger Britta Hedlund, handläggare på Naturvårdsverket.

Kadmium minskar inte

I rapporten har även tungmetaller hos norr- och västerbottningar studerats.

– Halterna av bly fortsätter minska sedan slutet av 1900-talet, men det är osäkert om även minskningen av kvicksilver har fortsatt. Kadmiumnivåerna visar ännu ingen tendens att minska, säger Ulla Torsmark, handläggare på Naturvårdsverket.

Dessutom har halterna av cancerframkallande ämnen mätts i tätortsluft i fem städer: Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Lindesberg. Halten av bensen minskar i alla städer utom i Lindesberg och halten av butadien minskar i alla undersökta städer. Kvävedioxidhalten minskar något i Stockholm, men ökar i övriga städer.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4