Utbyggnaden av vindkraft underlättas

Svenska Kraftnät vill göra det lättare att ansluta ny elproduktion, som vindkraft, till elnätet. Svenska Kraftnät föreslår två sätt att underlätta nyanslutning:

» Tillåt viss överbokning av kapacitet på ledningar som idag främst används för överföring av vattenkraft.

» Ta bort kravet på att elproducenten ska bidra ekonomiskt om anslutningen av ny elproduktion medför att elnätet måste förstärkas.

Förslagen ingår i Svenska Kraftnäts rapport Storskalig utbyggnad av vindkraft – några förutsättningar och konsekvenser. Rapporten överlämnades till regeringen den 1 juni.

Rapporten slår fast att det är just frågorna om nätanslutningen som är viktiga vid en storskalig utbyggnad av vindkraft. Utbyggnaden kommer att ställa högre krav på förmågan att reglera balansen mellan tillförsel och uttag av el. Svenska Kraftnät bedömer att en utbyggnad av cirka 10 terawattimmar – riksdagens mål för år 2015 – kan hanteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste