USAs miljömyndighet banar väg för ren energi

Den amerikanska miljömyndigheten EPA har beslutat att klassa klimatskadliga växthusgaser som hälsofarliga. Något som ger ökat handlingsutrymme att minska företagens utsläpp.

EPA har nu slagit fast att växthusgaser inte bara är en fara för klimatet. De innebär också en hälsofarliga. Beslutet baseras på ett beslut i Högsta domstolen från 2007. Domstolen slog fast att växthusgaser ingår i lagen Clean Air Act, i definitionen av luftföroreningar. Beslutet innebär bland annat att EPA kan ta beslut om att industriers klimatpåverkan ska minska, utan stöd från kongressen. Detta medför att industrier med stora utsläpp med start i början av nästa år måste rapportera in mängden utsläpp. Därtill tvingas industrier som renoverar eller bygger ut sin verksamhet att använda miljövänlig teknik för att minska sin klimatpåverkan.

EPAs chef Lisa Jackson konstaterade under en presskonferens på måndagen att beslutet innebär ett stort steg mot en framtid med ren energi. Beslutet har väckt stort motstånd bland kritiker i kongressen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.