USA och Japan tror på Grön it

Intelligenta transportsystem och intelligent byggande såväl som energieffektivisering är på tapeten, både i Japan och USA. Det framgår av en rapport från institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS.

Det händer en hel del på området Grön it, både i Japan och i USA. ITPS har granskat trender och strategier hos olika aktörer när det gäller it och miljö i de båda länderna. Stora frågor är hur it kan vara ett verktyg för att minska miljöbelastningen i samhället i stort, men också hur man kan lösa de miljöproblem som branschen genererar, exempelvis farligt avfall och en hög energiåtgång.

Stort fokus ligger på att förbättra it-produkternas energieffektivitet i båda länderna och här pågår mycket arbete inom branschen, både i Japan och USA.

I USA jobbar man också med it som verktyg i intelligent byggande och i Japan är it och intelligenta transportsystem ett viktigt område.

Japan tror på styrmedel

I Japan finns fler exempel på samlade, politiskt initierade åtgärder. I USA låter man marknadskrafterna styra i större utsträckning även om man finansierar forskning och initierar samverkan.

Tvingande regler har hittills inte varit särskilt frekventa även om man kan se en trend där myndigheterna i allt högre utsträckning börjar ställa tvingande krav.

Generellt står miljöfrågorna högt på den politiska och samhälleliga agendan i både USA och Japan enligt rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.