Upptäckten: Så kan Saharas solparker påverka klimatet

Klimat Storskaliga solenergiparker i Saharaöknen kan påverka klimatet och energiproduktionen globalt. Upptäckten, som inte tidigare varit känd, visar på både positiva och negativa effekter.

Upptäckten: Så kan Saharas solparker påverka klimatet
Ny forskning visar att solenergiparker i Saharaöknen kan ge långgående effekter globalt. Foto: Adobe Stock.

Det har tidigare varit känt att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet lokalt. Orsaken är att solpanelerna är mörkare än den ljusa sanden, vilket innebär att de absorberar extra energi som avges som värme.

Däremot är det nu först nu som forskare kunnat dra slutsatser om den globala påverkan som kommer från storskaliga solenergiparker. Enligt forskningen, som publicerats i form av en vetenskaplig artikel i tidskriften Communications Earth & Environment, kan solparkerna ha långtgående och varierande effekter på både klimatet och produktionen av solenergi globalt.

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln i en kommentar.

Därför påverkas klimatet globalt

Orsaken till solenergiparkernas globala påverkan handlar enligt studien om förändringar i ytans albedo, vilket är ett mått på ljus som reflekteras av ytan och som hör ihop med de mörka solpanelerna. Detta påverkar i sin tur molnbildning och atmosfäriska cirkulationsmönster.

Enligt studien kan de storskaliga solenergiparkerna leda till mindre solenergi på vissa platser i världen men mer solenergi på andra platser. Zhengyao Lu menar att det i förlängningen kan leda till att solenergiproduktionen blir en geopolitisk fråga.

– Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger hon i en kommentar.

Fakta

Så kan Saharas solparker påverka klimatet globalt  

  • Enligt studien kan storskaliga solenergiparkerna i Sahara leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. 
  • Områden som, enligt studein, kan se positiva effekter av solenergiparkerna är Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika.

Källa: Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally

Behov av mer kunskap

Forskarna har utgått från ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks av solenergiparker. Utifrån det uppgår påverkan enligt studien till plus eller minus fem procent.

Slutligen lyfter Zhengyao Lu vikten av mer kunskap och insatser inom området.

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, avslutar Zhengyao Lu.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.