Uppsalaforskare leder EU-projekt om koldioxidlagring

Att lagra koldioxid i djupa geologiska formationer är ett av de alternativ för att minska växthuseffekten som diskuterats flitigt. Men man behöver utveckla metoden och visa att den fungerar på många olika platser innan den är mogen att klara den stordrift som behövs.

Uppsalaforskare ska nu leda ett stort EU-projekt inom sjunde ramprogrammet som ska leda fram till rekommendationer för lämplig metodik för att undersöka och övervaka olika fältplatser.

– Det behövs bra metoder för att kartlägga lämpliga geologiska strukturer innan man bestämmer sig för var koldioxiden ska lagras. Man behöver också övervaka vart i formationen koldioxiden tar vägen, säger professor Auli Niemi, som leder projektet som har sin bas vid institutionen för geovetenskaper.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.