Uppsala siktar på att skapa en av Sveriges första energipositiva stadsdelar

Energi Ett nytt europeiskt samverkansprojekt vill göra Uppsala Business park till en av Sveriges första energipositiva stadsdelar.
– Vi tittar på allting som kan göra att det här området blir en producent av energi i stället för en konsument, säger hållbarhetsstrateg Lise-Lott Larsson Kolessar.

Uppsala siktar på att skapa en av Sveriges första energipositiva stadsdelar
Arkitekt Vendela Martinac vid spadtaget för nya forskningshubben. Foto: Jonas Böttiger

Uppsala kommun har en lång tradition av samverkan mellan kommun, näringsliv och forskning. Staden har också höga energi- och klimatmål. Detta var avgörande för att välja Uppsala Business park som pilotprojekt i det nya europeiska innovationsprojektet PED-ID.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Målet: Minst tre energipositiva stadsdelar

Målet för innovationsprojektet PED-ID är att påskynda energiomställningen i Europa genom att skapa minst tre energipositiva stadsdelar i Europa, det vill säga ”positive energy district” (PED). Uppsala Business park är redan i dag ett kluster för små och stora bolag inom Life Science. Genom förtätning av området ska nya labb- och kontorslokaler växa fram samtidigt som pilotprojektet PED-ID tittar på lösningar för hur stadsdelen kan bli energipositiv.

– Vi kartlägger områdets energistatus som det är just nu och så tittar vi på hur man förändrar området så det blir energipositivt, förklarar Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White arkitekter och processledare för innovationsprojektet PED-ID i Sverige.

Tar vara på energins spillvärme

Det handlar enligt Lise-Lott Larsson Kolessar om att skapa former för samverkan mellan olika aktörer. Projektet ska också ta fram en färdplan med en energi- och klimatstrategi för utvecklingen av stadsdelen.

Fastighetsägaren Klövern driver också inom ramen för stadsutvecklingsprojektet bygget av ett stort labbkomplex och har tagit initiativ till ett nytt energisamarbete.

– I Uppsala Business park finns unika förutsättningar att skapa en energipositiv stadsdel tack vare industrins spillvärme och möjligheten att lagra och producera energi lokalt. Genom att utveckla energisystem tillsammans kan vi skapa en klimatsmart och energieffektiv stadsdel, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Klövern, i ett uttalande.

Dellösning på effektproblemen

Lise-Lott Larsson Kolessar tycker att många kommuner borde ha intresse av att följa omställningen i Uppsala Business park. På lång sikt är minskad energianvändning ju avgörande ur ett klimatperspektiv. Men redan på kort sikt finns vinster med att dela och effektivisera energianvändningen eftersom Sverige dras med effektproblem.

– Det vore intressant för många kommuner att samverka inom dessa områden. För det finns en massa spillvärme och energi som används ineffektivt. Vi försöker att hitta nya affärsmodeller så att energin används smartare så att alla blir vinnare.

Svårt att bli en energipositiv stadsdel

Lise-Lott Larsson Kolessar medger samtidigt att det inte kommer att bli lätt att nå målet att stadsdelen på årsbasis uppnår en positiv energibalans och helst har överskottsproduktion av förnyelsebar energi.

– Även om vi inte klarar att bli energipositiva så kommer vi i alla fall bidra till att vi minskar energianvändningen och att det blir en mer effektiv energianvändning. Det kommer bli en minskad belastning på det nationella systemet och det borde alla kommuner vara intresserade av. Men det som är kruxet här är ju att de flesta kommuner idag inte ser det riktigt som sitt uppdrag att minska energianvändningen. Genom samverkan och smart stadsplanering kan man komma långt.

Uppsala vill sprida nya metoderna

Lärdomarna från Uppsala Business park kommer att delas med de andra teamen inom det europeiska projektet. Erfarenheterna ska också sammanställas till klimatpositiva strategier som kan integreras generellt inom stadsutveckling.

– Vi vet att vi måste ställa om och hitta smartare sätt att använda våra resurser. Därför har vi i Uppsala satt ambitiösa klimat- och energimål. Det ska bli spännande att följa projektet i Uppsala Business park och jag ser fram emot att vi kommer kunna använda lärdomarna i fler stadsdelar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, i ett uttalande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.