Upprop för fria standarder

Ett stort antal aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är kritiska mot att de standarder som byggregler hänvisar till kostar pengar.

Avgifterna riskerar i förlängningen att äventyra säkerheten för medborgarna, det menar företrädare för Boverket, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Fastighetsägarna, Ledarna, SABO, Svenska Teknik&DEsignföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Byggindustrier. Tillsammans har de skrivit under en skrivelse till handelsminister Ewa Björling, näringsminister Annie Lööf, bostadsminister Stefan Attefall och miljöminister Lena Ek.

Anledningen till uppropet är att standardiseringen inom byggsektorn ökat de senaste åren i och med utökat EU-samarbete. Myndigheter refererar ofta till dessa standarder, men kruxet är att de sällan är gratis. Till exempel infördes så kallade Eurokoder för ett år sedan som ersättning för Boverkets konstruktionsregler.

I ett pressmeddelande meddelar undertecknarna: ”Vi vill påtala vikten av att bygg- och anläggningsstandarder som myndigheter hänvisar till görs fritt tillgängliga (…) en rimlig princip i en rättsstat”.

Det konkreta förslaget är att myndigheter som hänvisar till bygg- och anläggningsstandarder i sina regler, föreskrifter och allmänna råd står för kostnaden för översättningen till svenska. Som motprestation tillhandahåller Sis standarderna avgiftsfritt på nätet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.