Inköpsansvariga ignorerar hållbarhet

Upphandling En ny studie visar att många ansvariga för upphandling och inköp helt ignorerar hållbarhetsfaktorer i sina inköpsprocesser.

Inköpsansvariga ignorerar hållbarhet
Illustration: Adobe Stock

Hållbarhetsarbetet är på stark tillväxt i det globala näringslivet. Men en ny studie visar att många inköpschefer inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sitt arbete. I studien, där 250 seniora inköpschefer intervjuas, svarar 40 procent att de inte alls beaktar hållbarhet i sina upphandlingsbeslut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Studien bygger på intervjuer med inköpschefer i USA och Kanada och är gjord av Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, som är en global medlemsorganisation som är inriktad på att förbättra etiska och ansvarsfulla affärspraktiker i globala leveranskedjor.

Sedex anser att studien visar en stor klyfta mellan företags hållbarhetslöften och upphandlingsteamens dagliga praxis. Inköpschefernas agerande anses också gå stick i stäv med informationen i de stora antal hållbarhetsredovisningar som företagen producerar.

En orsak till det bristande hållbarhetsengagemanget hos inköpschefer är enligt Sedex en prioritering av kortsiktiga mål. Studien visar nämligen också att bara 34 procent av de tillfrågade företagen lyckats hitta några ekonomiska fördelar med vidtagna hållbarhetsåtgärder. Detta, menar Sedex, bidrar till missuppfattningen att hållbarhet inte kan förenas med upphandlingsmål.

Okunniga om lagstiftning

Studien avslöjar även en brist på medvetenhet om hållbarhetslagstiftning bland upphandlingsansvariga. Hela 37 procent medger att de är omedvetna om hållbarhetsrelaterad lagstiftning som påverkar deras företags verksamhet.

Sedex varnar för att detta är särskilt oroande med tanke på ökningen av lagar med specifika krav på hållbar upphandling och due diligence i leveranskedjan, där hållbarhetsregleringar har ökat med 155 procent under de senaste 10 åren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.