Upphandling av kontorsmaskiner

Kontorsmaskiner pekas ofta ut som en av kontorets största miljöbovar. Men hur ska man agera för att tänka mer miljövänligt när man är i startgroparna för att investera i nya kontorsmaskiner?

Upphandling av kontorsmaskiner

Upphandling av kontorsmaskiner är i sig ganska komplicerat. De tekniska och ekonomiska aspekterna är komplexa och ibland svåra att skaffa sig en överblick över. Ska man dessutom väga in miljöaspekter blir upphandlingsarbetet ännu mer komplicerat. För att underlätta upphandlingen finns ett antal miljömärkningar av kontorsmaskiner. TCO har en internationellt ledande miljömärkning av bildskärmar. Den finns också för tangentbord, skrivare, faxar och kopiatorers, men har där inte rönt lika stor framgång. En mer framfångsrik miljömärkning för dessa produkter är den nordiska Svanmärkningens miljömärkning. Meningen är att märkningarna ska ge en verifiering av att man verkligen får de miljömässiga fördelar man frågar efter.

– Vi vet att teknik och pris är de viktigaste faktorerna när man gör en upphandling, men för att också få in ett miljötänkande förespråkar jag att man söker en tredjepartsverifiering, säger Karin Carlsson, produktområdesansvarig för kontorsmaskiner på SIS Miljömärkning.

Har mer information

Hur ska man veta vilka datorer, kopiatorer och skrivare som bidrar till en lägre miljöbelastning? För den enskilda upphandlaren kan det vara svårt att kontrollera om miljöuppgifterna om produkterna är rättvisa eftersom specialkunskaperna saknas. Organisationer som till exempel Svanen får dessutom tillgång till information om materialens innehåll och konstruktionslösningar som producenterna inte vill släppa ut på marknaden.

– Därför kan det många gånger vara svårt att ställa rätt miljökrav vid en upphandling, säger Karin Carlsson.

Viktiga faktorer

De miljömässiga faktorer man bör tänka på när man planerar en upphandling av kontorsmaskiner handlar om energiförbrukningen, livslängden, uppgraderingsmöjligheter, hur maskinerna går att återvinna när de tjänat ut, att de inte innehåller flamskyddsmedel och om de innehåller andra farliga kemikalier.

– Vi har i våra kriterier pekat ut vilka vi tycker att de viktigaste faktorerna är, säger Karin Carlsson.

Privata företag kan själva välja att ställa vilka miljömässiga krav man vill vid en upphandling. De kan till och med peka ut en viss miljömärkning. Vid offentliga upphandlingar är friheten inte lika stor. Ett hjälpmedel kan vara EKU-delegationens verktyg för miljöanpassad offentlig upphandling.

– Men vid offentlig upphandling är det inte tillåtet att peka ut en speciell miljömärkning, förklarar Karin Carlsson.

Fakta

Praktisk hjälp vid upphandling av kontorsmaskiner

* Svanens kriteriedokument finns att ladda ner som pdf på www.svanen.nu

* EKU-delegationen har ett webbaserat verktyg för miljöanpassad offentlig upphandling. Där får man konkreta tips på vilka miljökrav som kan ställas. www.sou.gov.se/eku

* TCOs kvalitets- och miljömärkning TCO`99 finns tillgänglig på www.tcodevelopment.com

* Miljöfrågan är ett verktyg för miljöanpassning av kontor. Verktyget har kommit till genom ett samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten och TCO. Den består av ett stort antal frågeformulär som bland annat handlar om upphandling av kontorsmaskiner. Frågeformulären finns att ladda ner på www.stem.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.