Uppdrag: Hållbara transporter

Miljö & Utveckling Premium Maria Stikå arbetar för att få Gävle kommuns anställda att välja hållbara transporter. Se till att komma ut i verksamheten, är hennes råd.

Uppdrag: Hållbara transporter
Alija i-Stock

På Gävle kommun fanns både resepolicy och ett miljöstrategiskt program. Men för att intentionerna i dokumenten skulle förverkligas behövdes mer.

För ett och ett halvt år sedan anställdes därför Maria Stikå, miljövetare med specialintresse för beteendefrågor, på kommunen. Hon fick titeln samordnare hållbart resande, och placerades på Gavle Drift & Service för att komma nära tjänstefordonen.

Resfria möten

Sedan dess har hon hunnit delta i över 70 arbetsplatsträffar och pratat med chefer och ledningsgrupper om hållbara transporter och resfria möten.

– Några hundra personer har jag hunnit träffa, och så har jag nått ut till ännu fler via kontaktpersoner i varje bolag och förvaltning, säger hon.

Det är inte lätt att mäta just Maria Stikås insatser. Många olika beslut och åtgärder samverkar, framhåller hon.

– 2018 genomför vi till exempel ett stort byte av fordon från fossila till fossilfria. Och Gävle Energi har satt upp laddstolpar för elbilar. Det finns också lokal tillverkning av biogas i kommunen, vilket gör det möjligt att tanka bilar med biogas, och HVO-diesel finns att tillgå, säger hon.

Elcyklar till personalen

En del kommunala verksamheter har också på egen hand valt att gå i bräschen, genom att köpa in elcyklar och cykelkläder till personalen.

– Det finns många personer i kommunen som är väldigt drivande.
Maria Stikå menar att det är viktigt att komma ut, att möta personalen i verksamheten och höra deras syn på saken. Då kan det dyka upp oväntade förslag och lösningar på problem kring hållbara transporter.

– Mycket handlar om att sprida de goda exemplen. Det är väldigt bra att få vara runt och träffa folk. Jag har till exempel cyklat elcykel med fem avdelningschefer på utbildningsförvaltningen. Efter att vi pratat gick vi ut för att kolla på deras dammiga elcykel. Vi tog fram dem och de fick provcykla, säger hon.

Fossilfritt 2020

Gävle kommun har som mål att transporterna ska vara fossilfria till 2020.

– Vi arbetar verkligen för att nå målet, men det är en hård nöt att knäcka, säger Maria Stikå.

Hon berättar att det helt enkelt är för långt till närmaste fossilfria tankställe i vissa fall, och att en del fordon ännu inte går att få fossilfria.

– Det finns goda förutsättningar, men vi är ändå beroende av den externa utvecklingen på marknaden, säger hon.

Av: Ingar Lindholm

Fakta

Sex råd för att ändra resvanorna

– Det finns ingen universallösning, inget tänk som passar alla verksamheter. Lägg tid på att förstå verksamheternas utmaningar och hitta rätt lösning snabbare, det gäller både val av fordon och komplement.– Bryt ner resepolicyn och det miljöstrategiska programmet så att det blir begripligt. Försök få verksamhetschefen att se policyn som ett verktyg och anpassa det efter verksamheten.– Bygg upp en aktivitetsbank med praktiska tips. Du kan inte bara säga att man måste minska antalet mil i privatbil, utan att samtidigt se över alternativen.– Försök hitta goda exempel i den egna verksamheten och lyft fram dem. Hitta dem som är på väg att förändra sitt beteende, låt dem berätta själva.– Var synlig och lättillgänglig för verksamheten. Erbjud hjälp och stöd.– Det är bättre att vara ute i verksamheten och prata, än att komma med information på intranätet. Mötet är viktigt. Kunskap som sprids då, fastnar bättre.– Mät och följ upp. Resvanor, fordonsstatistik, bränsleinköp… Vi jobbar nu på att ta fram ett mätetal för antalet webbmöten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.