UPPDATERAD Kriterier för grön upphandling på gång

Miljöstyrningsrådet föreslår miljökriterier som kan ställas vid offentlig och annan professionell upphandling. Rådet fick i uppdrag av regeringen att erbjuda ett verktyg för upphandlare som vill ha hjälp med att formulera miljökrav. Uppdraget är ett steg i regeringens handlingsplan för miljöanpassad upphandling. Det finns kriterier inom ett sextiotal olika produktområden och de riktar sig till den offentliga sektorn. Kriterierna finns på de områden där man köper in stora volymer och där miljökrav vid upphandling kan göra stor nytta.

Nya miljökriterier som för upphandling av nybyggnation av flerfamiljshus kommer att publiceras i mitten av maj.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.